uitgever van het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, de Autokrant, de Woningkrant, Steps Magazine en diverse specials

Steps

Steps (voorheen Style Magazine) verschijnt vier keer per jaar, in maart, mei, september en december, als bijlage bij het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad. Steps is een kwaliteitsmagazine, zowel wat betreft redactionele als de publicitaire inhoud. Daarom is het essentieel dat de vormgeving en de inhoud van de advertenties een uitstraling hebben die past bij een kwaliteitsmagazine.
Juist daarom worden geen agressieve prijsvermeldingen, opvallende kortingen, schreeuwerige vormgeving e.d. toegestaan.

Naast huis-aan-huis verspreiding is Steps te vinden op diverse punten door geheel Zeeuws-Vlaanderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Axelsestraat 16

NL 4537 AK  Terneuzen

 Postbus 51

NL 4530 AB  Terneuzen

T +31(0)115 - 686 000*

F +31(0)115 - 686 019

steps@zvm.eu